24-8-401, Sakuragaokacho, Shibuya-ku, Tokyo,
150-0031, Japan

- ITEM -

 • 17S-KT01DENIM
  17S-KT01/IND
  43,000yen
 • 17S-KT02NVY
  17S-KT02/NVY
  46,000yen
 • 17S-KT03WHT
  17S-KT03/WHT
  46,000yen
 • 17S-KT04DENIM
  17S-KT04/IND
  20,000yen
 • 17S-KT05NVY
  17S-KT05/NVY
  22,000yen
 • 17S-KT06WHT
  17S-KT06/WHT
  22,000yen
 • 17S-KT07DENIM
  17S-KT07/IND
  22,000yen
 • 17S-KT08NVY
  17S-KT08/NVY
  24,000yen
 • 17S-KT09WHT
  17S-KT09/WHT
  24,000yen
 • 17S-KT10ASH
  17S-KT10/ASH
  14,000yen
 • 17S-KT10WHT
  17S-KT10/WHT
  14,000yen